DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S4 B 100

Shell Morlina S4 B 100 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L