DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S4 B 150, 220, 320

Morlina S4 B 150, 220, 320 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L