DẦU TUẦN HOÀN TOTAL CIRKAN C 46

Cirkan C46 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy209L