DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 B 100

Morlina S2 B 100  là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L