DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 BA 100

Morlina S2 BA 100 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L