DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 B 150, 220, 320, 460

Morlina S2 B 150, 220, 320, 460 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L