DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 BL 10

Shell Morlina S2 BL 10 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L