SHELL

Shell Omala S2 G 680 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Omala S2 G 1000 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Omala S4 GX 220 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Omala S4 GX 320 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Omala S4 GX 460 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Omala S4 WE 460 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Diala BX là sản phẩm dầu biến thế cao cấp Được sản xuất bởi hãng dầu SHELL Bao Bì Phuy 209L
Shell Diala S2 ZX -A là sản phẩm dầu cách điện Được sản xuất bởi hãng dầu SHELL Bao Bì Phuy 209L
Shell Diala S3 ZX-I là dầu biến thế cao cấp Được sản xuất bởi hãng dầu SHELL Bao Bì Phuy 209L
Shell Dromus BA là sản phẩm dầu cắt gọt Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì phuy 209L
Shell Spirax S2 A 80W-90 là sản phẩm dầu cầu hộp số Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt Shell Bao bì phuy 209L – Xô 20L
Shell Spirax S2 A90 là sản phẩm dầu cầu hộp số Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt Shell Bao bì phuy 200L – Xô 20L

Hiển thị 1–12 trong 80 kết quả

0968 30 04 85