DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 BA 320, 460

Shell Morlina S2 BA 320, 46 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L