DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 BA 220

Shell Morlina S2 BA 220 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L