DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 B 46

Morlina S2 B 46 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L