Dầu tuần hoàn

Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

BP Energol PM 220 là loại dầu tuần hoàn gốc khoáng dùng cho các hệ thống bôi trơn tuần hoàn trong các máy làm giấy. Loại dầu này được pha chế bằng các loại dầu gốc và phụ gia chọn lọc để chống biến chất dầu trong quá trình sử dụng. Dầu tuần hoàn BP BP Energol PM 220 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.
Morlina S2 B 100  là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Morlina S2 B 150, 220, 320, 460 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Morlina S2 B 32 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Morlina S2 B 46 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Morlina S2 B 68 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Morlina S2 BA 100 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Morlina S2 BA 150 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Shell Morlina S2 BA 220 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Shell Morlina S2 BA 320, 46 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Shell Morlina S2 BL 10 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L
Morlina S2 BL 2, 5, 22 là dầu tuần hoàn Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì Phuy209L

Hiển thị 1–12 trong 20 kết quả

0968 30 04 85