DẦU TUẦN HOÀN SHELL MORLINA S2 B 32

Morlina S2 B 32 là dầu tuần hoàn

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy209L