MỠ BÔI TRƠN SINOPEC LITHIUM GREASE NO 1 2 3

Sinopec Lithium Grease No 1 2 3 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg