MỠ BÔI TRƠN TOTAL CARTER ENS-EP 700

Carter ENS – EP 700 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg