MỠ CHỊU NHIỆT SHELL GADUS S3 T100 J2

Gadus S3 T100 J2 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg