MỠ BÔI TRƠN TOLTAL CERAN HV

Ceran HV là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg

0968300485