MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG SHELL GADUS S2 V220-2

Gadus S2 V220-2 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg