MỠ BÔI TRƠN SHELL GADUS S2 V100 1, 2, 3

Gadus S2 V100 1, 2, 3 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg