MỠ BÔI TRƠN CHASSIS GREASE

CHASSIS GREASE là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt ENEOS

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg