MỠ BÔI TRƠN TOTAL MERKAN 3A

Merkan 3A  là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg