MỠ CHỊU NHIỆT SHELL GADUS S2 U1000 D

Gadus S2 U1000 D là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg