MỠ BÔI TRƠN TOULGHLIX RB

TOUGHLIX RB là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt ENEOS

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg

0968300485