MỠ BÔI TRƠN ĐA DỤNG SHELL GADUS S2 V220-1

Gadus S2 V220-1 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg