MỠ BÔI TRƠN SHELL GADUS S3 V460 D2

Gadus S3 V460 D2 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg