MỠ BÔI TRƠN SHELL GADUS S2 V220 AD2

Gadus S2 V220 AD2 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg