MỠ BÔI TRƠN TOTAL MULTIS EP 3

Multis EP 3 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg