MỠ BÔI TRƠN TOTAL ALTIS EM 2

Total Altis EM 2 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg