DẦU MÁY KHÂU CÔNG NGHIỆP TOTAL LUBELIM T

Shell Lubelim T là sản phẩm dầu máy may

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao Bì Phuy 200L