DẦU MÁY MAY VBC BW – NO1

VBC BW – NO1 là sản phẩm dầu máy may

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt BUHMWOO

Bao Bì Phuy 200L –  Xô 20L