Dầu cách điện Shell Diala S3 ZX-I

Shell Diala S3 ZX-I là dầu biến thế cao cấp

Được sản xuất bởi hãng dầu SHELL

Bao Bì Phuy 209L