DẦU MÁY XUNG ĐIỆN SHELL EDM FLUID 2

Shell EDM Fluid 2 là sản phẩm dầu xung điện

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL

Bao bì phuy 209L