MỠ BÔI TRƠN TOTAL EPEXA MO2

Epexa Mo2 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg

Danh mục: