TOTAL LUNARIA FR 46

Total Lunaria FR 46 là sản phẩm dầu nén lạnh

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  TOTAL

Bao bì phuy 208L – Xô18L