TOTAL LUNARIA FR 32

Lunaria FR 32 là sản phẩm dầu nén lạnh

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  TOTAL

Bao bì phuy 200L – Xô 20L