Dầu nhớt máy nén khí SHL Compressor oil 32N

Dầu nhớt máy nén khí SHL Compressor oil 32N là sản phẩm dầu máy nén khí

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHL

Bao bì phuy 209L