DẦU REFRIGERATION S2 FR-A 68

Shell Refrigeration S2 FR-A 68 là sản phẩm dầu nén lạnh

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL

Bao bì phuy 209L – Xô 20L