MỠ BÔI TRƠN TOTAL MULTIS EP 2A

Multis EP 2A là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg