MỠ BÔI TRƠN TOTAL CALORIS MS 23

Total Caloris MS 23 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg