MỠ CÔNG NGHIỆP MULTIS EP 1, 2, 3

Multis EP 1,2,3 là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg