MỠ BÔI TRƠN TOTAL MULTIS EP 0A, 1A, 2A, 3A

Multis EP 0A, 1A, 2A, 3A là sản phẩm mỡ bôi trơn công nghiệp

Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt TOTAL

Bao bì Phuy 180Kg  — Xô 18 Kg