dầu tuabin

Xem tất cả 6 kết quả

Dầu Tuabin Shell Turbo T 46 là loại Dầu Tuabin Shell tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp. Dựa trên uy tín này, Shell Turbo T được phát triển để cải thiện tính năng, có thể đáp ứng yêu cầu của các hệ thống tuabin hơi nước hiện đại nhất và tua bin khí có tải trọng nhỏ mà không yêu cầu tính năng chống mài mòn cho hộp số. Shell Turbo T 46 được sản xuất bởi Shell thương hiệu dầu công nghiệp, tuabin shell hàng đầu thế giới.
Preslia 100 là sản phẩm dầu tuabin Được sản xuất bởi hãng dầu TOTAL Bao Bì Phuy209L
Preslia 32 là sản phẩm dầu tuabin Được sản xuất bởi hãng dầu TOTAL Bao Bì Phuy209L
Preslia 46 là sản phẩm dầu tuabin Được sản xuất bởi hãng dầu TOTAL Bao Bì Phuy209L
Total Preslia 68 là sản phẩm dầu tuabin Được sản xuất bởi hãng dầu TOTAL Bao Bì Phuy209L
Total Preslia 68 là sản phẩm dầu tuabin Được sản xuất bởi hãng dầu TOTAL Bao Bì Phuy209L

Xem tất cả 6 kết quả

0968 30 04 85