Dầu máy nén lạnh

Xem tất cả 9 kết quả

BP Energol LPT-F 46 là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ rót chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi. Dầu máy nén lạnh BP Energol LPT-F 46 được tinh chế đặc biệt để nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dầu này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ). Sản phẩm được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.
Shell Refrigeration S2 FR-A 46 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì phuy 209L – Xô 20L
Refrigeration S4 FR-F 100 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì phuy 200L – Xô 20L
Shell Refrigeration S4 FR-F 32 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì phuy 209L – Xô 20L
Shell Refrigeration S4 FR-F 46 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì phuy 209L – Xô 20L
Shell Refrigeration S4 FR-F 68 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì phuy 209L – Xô 20L
Shell Refrigeration S2 FR-A 68 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao bì phuy 209L – Xô 20L
Lunaria FR 32 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  TOTAL Bao bì phuy 200L – Xô 20L
Total Lunaria FR 68 là sản phẩm dầu nén lạnh Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  TOTAL Bao bì phuy 208L – Xô 18L

Xem tất cả 9 kết quả

0968 30 04 85