Dầu máy nén khí

Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

Shell Corena S2 P100 là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao Bì Phuy 209L –  Xô 20L
Shell Corena S3 R 68 là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao Bì Phuy 209L –  Xô 20L
Shell Corena S3 R32 là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao Bì Phuy 209L –  Xô 20L
Shell Corena S3 R46 là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao Bì Phuy 209L –  Xô 20L
Shell Corena S4 R32 là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao Bì Phuy 209L –  Xô 20L
Shell Corena S4 R46 là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao Bì Phuy 200L –  Xô 20L
Shell Corena S4 R 68 là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHELL Bao Bì Phuy 200L –  Xô 20L
BP Energol RC-R46 là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh chế, ngoài tính khử nhũ tốt sẵn có, chúng còn được kết hợp với các chất phụ gia để tăng cường tính năng chống ô-xi hóa và bền…
BP Energol RC-R32 là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh chế, ngoài tính khử nhũ tốt sẵn có, chúng còn được kết hợp với các chất phụ gia để tăng cường tính năng chống ô-xi hóa và bền…
BP Energol RC-R32 là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh chế, ngoài tính khử nhũ tốt sẵn có, chúng còn được kết hợp với các chất phụ gia để tăng cường tính năng chống ô-xi hóa và bền…
BP Energol RC-R68 là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu gốc khoáng paraphin tinh chế, ngoài tính khử nhũ tốt sẵn có, chúng còn được kết hợp với các chất phụ gia để tăng cường tính năng chống ô-xi hóa và bền…
Dầu nhớt máy nén khí SHL Compressor oil 32N là sản phẩm dầu máy nén khí Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt SHL Bao bì phuy 209L

Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

0968 30 04 85