Dầu máy biến thế

Xem tất cả 3 kết quả

Shell Omala S4 WE 220 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Omala S4 WE 460 là dầu bánh răng công nghiệp Được sản xuất bởi hãng dầu nhớt  SHELL Bao bì Phuy 209L
Shell Diala BX là sản phẩm dầu biến thế cao cấp Được sản xuất bởi hãng dầu SHELL Bao Bì Phuy 209L

Xem tất cả 3 kết quả

0968 30 04 85